top of page

הגיגים, מחשבות וכלים לעבודה

איך להגדיל את המכירות בעשרים אחוזים לפחות?

מה מניע את הלקוחות לרכישה? למה לנו, בעלות עסקים, חשוב להתמקד בערך ללקוח?
ואיך לזהות את הערך של המוצרים שלנו עבור הלקוח?

ייתה לך שיחת מכירה מעולה ואת בטוחה שהיא תסתיים במכירה

למה לא הייתה מכירה? הלקוחה תגיד לך שזה בגלל המחיר - האומנם? אין לזה שום קשר למחיר. זה מסתכם בסיבה אחת: הלקוחה שלך לא ראתה מספיק ערך במה שאת מציעה.

העסק שלך לא יכול להתבסס על שיווק ממומן!

שיווק ממומן הוא כלי שיווקי מעולה באמצעותו אפשר להגיע ללקוחות פוטנציאליים ולהגביר את המודעות למותג. אבל אין לו זכות קיום לבד! זהו, אמרתי את זה! 

מה קורה ביום שאת עוצרת את הערוץ הממומן?

מה קורה ביום שאת עוזבת את הממומן, מה הוקרלגללגללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל

bottom of page